Przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje oraz analizy techniczne dokumentacji projektowej.

ADRES:

ul. Fordońska 433a/33
85-790 Bydgoszcz

PRACUJEMY OD PN - PT:

8:00 - 16:00

TELEFON:

52 307 02 33
ODDZIAŁ WARSZAWA22 389 65 80
Image
Image
Image

Wykonujemy:

Przedmiarowanie i kosztorysowanie

Sporządzamy przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, ofertowe, wstępne (szacunkowe) oraz powykonawcze. Opracowania wykonujemy w zakresie wszystkich branż projektowych na podstawie projektów wykonawczych, budowlanych, koncepcji oraz obmiarów własnych na terenie inwestycji. Pracujemy w oparciu o dokumentację 2D oraz 3D (BIM) wykorzystując w przedmiarowaniu najnowsze technologie obecne na rynku mając jednocześnie na uwadze aktualne normy i rozporządzenia.

Kontrola kosztów inwestycji

Zajmujemy się profesjonalną obsługą inwestorów oraz generalnych wykonawców inwestycji, w zakresie kontroli kosztów budowy i weryfikacji kosztorysów wykonawców prac realizacyjnych. Nasze działania polegają na rzetelnej i szczegółowej analizie przedłożonych kosztorysów  ofertowych lub powykonawczych, w porównaniu z planowaną lub rzeczywiście wykonaną pracą.

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych stanowią opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, wlaściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót.

Weryfikacja dokumentacji projektowej

Usługa skierowana do pracowni architektonicznych. Wykorzystujemy nasze doświadczenie w kosztorysowaniu setek projektów budowlanych proponując usługę szczegółowej weryfikacji dokumentacji projektowej pod kątem zgodności z technologią budowlaną, wyeliminowania pomyłek i niedociągnięć, które w fazie wykonawstwa mogą wiązać się z dodatkowymi roszczeniami wykonawcy czy inwestora.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami.

Aktualności

Norman w liczbach

0
Lat na rynku
0
Pracowników
Ponad
0
Wykonanych opracowań