Norman

NORMAN - kosztorysy budowlane i inwestorskie

Jesteśmy zespołem analityków tworzącym kosztorysy inwestorskie i budowlane. Głównym przedmiotem naszej działalności jest kosztorysowanie robót budowlanych oraz tworzenie szczegółowych specyfikacji technicznych z zakresu architektury, konstrukcji, instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych oraz dróg. Specjalizujemy się w tworzeniu przedmiarów robót, kosztorysów oraz innych dokumentów rozliczeniowych inwestycji mieszkaniowych, biurowych, obiektów handlowych oraz obiektów użyteczności publicznej.

Zapraszamy serdecznie
do współpracy!

Każdą inwestycję budowlaną można dokładnie opisać za pomocą profesjonalnie przeprowadzonego przedmiaru robót, który jest również obowiązkowym składnikiem dokumentacji projektowej. Tego typu zestawienie zawiera opis wszystkich planowanych prac, z uwzględnieniem kolejności ich przeprowadzenia. Wszystkie pozycje uwzględnione w dokumencie wzbogacone zostają właściwą dla nich specyfikacja techniczną.

Przedmiarowanie i kosztorysowanie

Przedmiar robót jest jednym z obowiązkowych składników dokumentacji projektowej, za pomoca którego należy opisać przedmiot zamówienia. Zawiera zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz ze szczegółowym ich opisem oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych.

 

więcej

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych stanowią opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, wlaściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót.

 

 

 

więcej

Kontrola kosztów inwestycji

Zajmujemy się profesjonalną obsługą inwestorów oraz generalnych wykonawców inwestycji, w zakresie kontroli kosztów budowy i weryfikacji kosztorysów wykonawców prac realizacyjnych. Nasze działania polegają na rzetelnej i szczegółowej analizie przedłożonych kosztorysów ofertowych lub powykonawczych, w porównaniu z planowaną lub rzeczywiście wykonaną pracą.

 

 

więcej

 

Kosztorysy budowlane

Wykonanie profesjonalnego przedmiaru robót pozwoli nam przygotować szczegółowy kosztorys budowlany. Uwzględnienie wydatków związanych z zakupem niezbędnych materiałów oraz podjęciem współpracy z podwykonawcami jest jednym z najważniejszych etapów inwestycji.

 

Kosztorysy inwestorskie

Merytorycznie przygotowany dokument obrazujący wydatki poszczególny robót lub etapów inwestycyjnych pozwoli Państwu zaplanować harmonogram działań. Kosztorysy inwestorskie, które przygotowujemy, zawierają wszelkie niezbędne informacje.

 

 

 

Dla kogo?

Niezależnie od tego, czy planują Państwo inwestycję prywatną, czy też komercyjną – pomoc naszego zespołu oraz sprawna obsługa, którą oferujemy, bez wątpienia pomoże w planowaniu oraz nadzorowaniu poszczególnych etapów realizacji.